“Du bragte mig tro, da troen var mindst.

Du bragte mig kærlighed, da kærligheden til mig selv var lavest.

Du bragte mig lyset, som ellers var mørknet.

Du vil mærke mig i hjertet, når du har brug for mig!”

Citat : Bjarne Vagn Nielsen

 

Jeg tilbyder sorgsamtaler for dig som er ramt af sorg.

Det er ikke så vigtigt, om du lige har mistet eller om det er lang tid siden. Det vigtige er, at du føler behovet for en samtalepartner, som er nærværende og som ikke er personlig involveret i dit tab. En som kan støtte dig i din vej videre.

Sorg defineres ofte som den fundamentale følelse der kommer efter et tab.

Vi udsættes alle for tab :

  • Tab af nærtstående i forbindelse med dødsfald
  • Tab af partner som følge af skilsmisse / samlivsophør
  • Tab af venskaber
  • Tab af arbejde som følge af fyring
  • Tab af arbejdsevne ved sygdom
  • Tab af den tidligere identitet pga. af sygdom eller handicap
  • Tab af følelsen af at være tryg og have tillid
  • Tab af drømmen om det der ønskes men ikke kan opnås
  • Tab ved livsovergange, pensionsalderen, børnene der flytter
  • Tab som følge af…..

Listen bliver aldrig færdig.

Som social sagsbehandler igennem mange år har jeg haft samtaler hvor tab og dermed også sorg har været implicit.

Jeg husker specielt en mand sidst i 50érne, som på et enkelt år mistede sit ægteskab, den kendte bolig og store dele af synet da hans øjensygdom brød ud. Dermed også arbejdsevne og hans sorg over ikke at kunne forsørge sig selv var virkelig stor. Han ville ikke til psykolog (selv om jeg bestemt mente han ville have kunnet profitere af det). Hans livslyst blev mindre og mindre. Så jeg gav ham et tilbud om at kunne komme til en snak og en kop kaffe når han havde behov.

På mit kontor har jeg altid haft en kalender på væggen fra Dansk Blindesamfund med de skønne førerhundehvalpe. En dag tog jeg den ned og vi kiggede på den sammen. Derefter kunne vi  stille og roligt ændre hans syn på sit liv. Sorgen og tabet kunne jeg ikke tage fra ham, men jeg kunne hjælpe ham til at svinge pendulet i modsat retning, så han også kunne se fremad, for der var faktisk mulighed for hjælp og støtte. Det fik han og pludselig en dag jeg blev præsenteret for Zenta, en smuk sort labrador som blev hans støtte. Med Zenta kom også netværk i Dansk Blindesamfund og pludselig var min rolle ovre.

Jeg synes at denne mands historie så smukt viser, hvor vigtigt det er at have en god samtalepartner. En der rummer og en der lytter og en der ikke siger, hvad den sorgramte skal eller ikke skal, en der ikke er personligt involveret og en der er nærværende i samtalen.

Vi oplever alle sorg i livet. Da sorgen ramte mig og jeg mistede min kæreste relation, blev jeg favnet. Jeg har et stort og velfungerende netværk. Jeg havde gode mennesker omkring mig. Men de mistede også – sammen med mig.

Min vej til healing var at have samtaler med en person som ikke normalt var i mit tætteste netværk. Denne samtalepartner kunne jeg dele med, hvordan jeg reelt havde det og jeg vidste at jeg kunne være uden filter. Han rummede mine mørke tanker men hjalp mig også til at se lysglimtene og bemærkningen : “Janne, jeg synes du er rigtig god til at holde frikvarter fra sorgen” kom til at betyde rigtig meget for mig.

For hvorfor sagde han det, hvad mente han?…. Min nysgerrighed var tændt og så var der kun en ting at gøre. Jeg ønskede viden og valgte uddannelse i form af min Certificering som Sorgvejleder.

Jeg tilbyder derfor samtaler, hvor jeg er den der lytter og er nærværende – hvor der er fokus på dig som er ramt af sorg, hvad enten det handler om død, skilsmisse eller sygdom eller noget helt andet. Det er ikke så meget anderledes end de samtaler jeg havde før som social sagsbehandler, men nu har jeg en god solid viden omkring sorg.

I vores samtaler er det dit rum. Jeg har altid arbejdet med tavshedspligt. Derfor kan jeg have familiemedlemmer i forløb samtidig – din samtale er kun mellem os.

Som i alt andet jeg beskæftiger mig med, så kender jeg mine grænser og begrænsninger og jeg vil derfor guide dig videre i systemet, hvis du har et andet behov end det jeg kan tilbyde.

Interview med mig om certificeringen til sorgvejleder:

https://seminarer.dk/nyheder/janne-blev-sorgvejleder-det-var-det-eneste-rigtige-for-mig-at-fa-den-uddannelse/

På uddannelsen var vi beriget med undervisere, som alle ved rigtig meget om sorg og den nyeste sorgforskning i Danmark. Om sorgens historie, om kroppens hukommelse og om kulturelle forskelle på sorg.

Vores undervisere var:

Mai-Britt Guldin, Psykolog og ph.d, specialist i psykoterapi og arbejder klinisk med mennesker i sorg. Leder af forskningsprogrammet Tab og Sorg på Aarhus Universitetshospital. Underviser læger, sygeplejersker, psykologer og præster og medgrundlægger til uddannelsen certificeret sorgvejleder. Har udgivet flere bøger om sorg.

Allan Køster, ph.d og post.doc og indgår i teamet ved forskningsprojekt “Sorgens kultur” på Aalborg Universitet. Han har fokus på individet og hvordan det påvirker den enkeltes livsperspektiv at miste en forældre i barndommen eller ungdommen. Indlæg om kroppens hukommelse

Professor i sociologi ved Aalborg Universitet, Michael Hviid Jacobsen. Han har i en årrække forsket i hvordan vi har har ændret vores forhold til døden og sorgen i det moderne samfund.

Cand.pæd i Antropologi Nadia El-Gendi, indehaver af firmaet På Tværs, indlæg om  kulturforskelle i sorg.

Hospitalspræst på Rigshospitalet Christian Juul Busch gennem 30 år. Før dette har han bl.a. været fængselspræst. Har spillet en aktiv rolle i foreningen for palliativ indsats og også været med til at forme sorggrupper i folkekirken.

Christine Tind Johannessen-Henry, teolog, ph.d og præst og ansat som lektor i sjælesorg og forsker ved Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter.

Lester Johannessen-Henry, cand.scient.adm og master i anvendt positiv psykologi. Arbejder i den tidligt forebyggende indsats på området omkring udsatte børn, unge og familie, som supervisor og coach.

Jorit Tellerup, sygeplejerske, billedkunstner og projektleder har mange års erfaring inden for palliativ sygepleje og har været ansat i Palliativt Videncenter for at styrke indsats for ældre efterladte efter livsledsagerens død.

Psykolog, ph.d og seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelse Pernille Envold Bistrup. Om udvikling af nye måder til at støtte familier i sorg efter tab men også mens kræftbehandlingen foregår.

Stifter af Skyggebørn Jes Dige om han erfaringer med børn og unge i sorg.

Cand.psyck aut. Københavns Universitet, Rikke Høgsted, som er uddannet i krisepsykolog og har erfaringer fra Dansk Røde Kors, Kræften Bekæmpelse, Det Danske Forsvar, Falk Healthcare og meget mere. Forfatter til flere bøger, senest Grundbog i belastningspsykologi og bogen : Til Minde Om…, til brug for børn der har mistet.