Privatlivspolitik

Dataansvarlig

Jeg er som ejer af Lyset i Dig dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg behandler om dig som er kunde og dig der er min samarbejdspartner. Du finder  mine kontaktoplysninger nedenfor.

Navn: Lyset i Dig

Adresse: Plantagevej 5a, 3600 Frederikssund

Telefon: 21275505

Mail: janne@lysetidig.dk

CVR-nr.: 41037253

Det er ikke et krav, at jeg har en databeskyttelsesrådgiver, men hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte mig på mail: janne@lysetidig.dk.

Behandlingsaktiviteter

I forhold til dataansvar jf. GDPR, er der følgende behandlingsaktiviteter.

Besøg på hjemmeside

Når du besøger hjemmesiden vil du i begrænset omfang finde, at der anvendes cookies for at hjemmesiden kan fungere optimalt.

Kommunikation med potentielle kunder

Hvis du har spørgsmål til hvad jeg kan tilbyde dig kan du kontakte mig via:

Ved kontakt behandler jeg dine oplysninger så vi kan være i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Jeg behandler kun den information, som du giver mig i forbindelse med vores kommunikation.

Det vil typisk være følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.

Hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Jeg sletter som hovedregel vores kommunikationstråd når det står klart om du ønsker  ydelser eller ej eller når vi har afsluttet vores kommunikation om et givent spørgsmål.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Kunder

Jeg kan have behov for at kommunikere med dig som kunde, så jeg sikrer mig, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan jeg behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, vil jeg som hovedregel umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

Nyhedsbrev

Jeg har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og som du altid kan framelde dig igen.

Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information fra virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden samt annoncering af  ydelser.

Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det kræver i første omgang, at du angiver din mailadresse enten via hjemmesiden eller ved at deltage i en konkurrence fra Lyset i dig på en messe.

Der er hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Jeg vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper jeg også med at sende dette til dig. Har jeg ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, så bortfalder dit samtykke som følge af min passivitet.

Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer jeg dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.

Bogføring

Jeg skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at jeg gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Min hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Jeg opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder mig. Jeg har derfor samarbejdspartnere, og benytter mig af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

  • WordPress – som bærer hjemmesiden
  • Mailchimp – hvori der laves nyhedsbrev
  • Facebook – firmasiden sådan at Lyset i dig er synligt
  • Simply – IT hosting
  • Onlinebooq – til at booke tider, lave faktura og skrive journal
  • Zettle – betaling via dankort, mobilepay eller kontant.

Det er mit ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller jeg høje krav til samarbejdspartnere, og samarbejdspartnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Videregivelse af personoplysninger

Jeg videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Profilering og automatiserede afgørelser

Jeg foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Tredjelandeoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS.

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte mig, så jeg kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder påwww.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.