Hvad er din sidste vilje?

Minsidstevilje.nu

Kender du minsidstevilje.nu? Systemet, hvor du med dit nem-id kan skrive dine ønsker for din bisættelse/begravelse ned og gemme det. Så er dine kære ikke i tvivl om, hvad dine ønsker er når du slipper livet.

Min sidste vilje er ikke noget nyt. Det har tidligere været i papirform og i en form der kunne udfyldes på pc og skrives ud. Derefter skulle det gemmes hos bedemanden og en kopi hjemme i skuffen.

Livet slipper op

Det ved vi alle godt, men det er jo om lang tid og mange har forståelig nok svært ved at forholde sig til enden på livet.

I 2006 stod jeg for den første bisættelse sammen med min mand. Vi mistede min svoger, som boede hos os mens han var lungesyg. Han var 36 år. Heldigvis havde vi talt om, hvad vi hver især ville, hvis der skete os noget.

Brian var ikke bange for at dø…

  • men han var bange for det han skulle igennem inden det skete.

Det betroede han mig en helt almindelig torsdag aften da han og jeg var alene hjemme.

Allerede et døgn efter stod vi på intensiv og lægen fortalte os, at Brians tilstand var så dårlig, at alle behandlingsmuligheder var udtømt. Der var 2 valg : At lægge ham i respirator eller at lade være. Jeg traf valget – Bjarne kunne ikke. De var brødre – de var bedste venner.

Beslutningen var ikke svær

Brian skulle ikke igennem mere end højest nødvendigt. Det var sorgfyldt og bestemt ikke nemt – men han havde jo fortalt hans sidste vilje og vi kunne agere ud fra det.

Endnu en afsked

I 2018 slap min mand livet efter et svært cancerforløb. Den tungeste gang og det mest sorgfulde ramte mig igen. På min iPad havde Bjarne bedt mig om at skirve, hvem der skulle bære kisten, hvem der skulle køre rustvognen, hvad han ville have på af tøj og så dikterede han: “Janne max 3 salmer – jeg sagde MAX 3 salmer og så må du gerne holde tale og jeg synes du skal tale om alt det gode og alle de gode mennesker vi har i vores liv”

Men hvad så med mig?

I tiden efter Bjarnes død blev det så vigtigt for mig, at NOGEN vidste hvad jeg gerne vil, når jeg skal herfra – jeg ved ikke hvornår, men jeg ved det sker.

Jeg har et fantastisk netværk men jeg ved godt jeg holdt igen når vi talte om hvordan jeg havde det. Vi var jo alle sammen så kede af at Bjarne skulle dø 50 år gammel.

Bedemand på overarbejde

Hos min bedemand holdt jeg dog ikke igen. Knud lagde øre til alle mine frustrationer, al min smerte – al min sorg. Han rummede det – jeg kunne bare være mig.

En dag sagde jeg til ham, at jeg synes det var mærkeligt, at jeg ikke kunne gå ind med mit nem-id og skrive min sidste vilje ned.

Han kunne fortælle mig, at han igennem længere tid – i sin egenskab af formand for Danske Bedemænd – havde arbejdet på at få det igennem og systemet var på vej – jeg skulle nok bare have lidt tålmodighed. Ja, det vovede han at sige til mig. Tålmodighed !

Min sidste vilje – nu både på papir og med nem-id

Dengang skrev jeg min sidste vilje på papir, vel vidende, at mit liv jo ændres som det leves. Jeg udfyldte skemaet som mit liv var dengang.

Siden har jeg uddannet mig til sorgvejleder, jeg er blevet selvstændig og hvor jeg da jeg mistede kun mærkede sorgen, så mærker jeg idag livet. Roen og balancen er i mig.

Da minsidstevilje.nu blev en realitet tog jeg med det samme mit nem-id og prøvede det af. Det er et fint, brugervenligt, let gennemskueligt program, som kan udfyldes i eget tempo. Det gemmer hvad du skriver, men det er muligt at springe et felt over, hvis det ikke lige er nu det felt rummes.

Det er muligt at lægge dokumenter ind på systemet og det er nemt at navigere i.

Jeg er ikke færdig med at udfylde min sidste vilje – måske jeg aldrig bliver helt færdig. For mit liv leves, jeg får ofte ny ynglingskjole, nye vinkler på livet.

Så i mit private årshjul må jeg lige have implementeret, at jeg skal mærke efter hvad min sidste vilje er lige nu og have det tilrettet.

Jeg giver minsidstevilje.nu en stor kærlig anbefaling – og når den tid kommer så vil min familie få at vide, at jeg har udfyldt min sidste vilje og jeg ved, de vil gøre sig umage for at opfylde mine ønsker.